pass :))))))))

Tình hình là sáng nay lên comment bảo người ta gỡ bài, giờ lên lại thấy bài thì không gỡ mà comment thì bị xóa. Ô, mặt dày hơn cả tường thành a hihi….

Thế thôi set pass vậy, mỗi chương mỗi pass nha hihi…

Ấy muốn tăng viu chứ gì, muốn gắn ads chứ gì *^_^*

Gợi ý: Trước tiên vô đây lấy XXX đã nhá :))))

http://webtruyenonline.com/truyen/de-vuong-cong-luoc.6310/

Chương 93: Mấy bạn vào web truyện đó, xem tên người repost truyện của mình, sau đó gõ tên người đó<viết hoa nha>, cộng với i-ờ-SÍT, viết bằng tiếng anh viết liền không cách nhé, tên “ấy” và chữ SÍT thì viết hoa  hihi….

Chương 94: XXX lầy vãi chưởng“, pass viết liền không dấu không cách, như thường lệ XXX viết hoa.

Chương 95:fuck U 93 ngày đêm nha XXX

Chương 96: XXX thao chết mi luôn Mỗi chương các bạn cứ qua đó coi một chút tăng viu cho người ta cả tội nghiệp a hihi….

Chương 97: XXX mi rình ass ai a“.

Chương 98: Quả thực biến thái

Chương 99, 100:  ” WTO’s- face- is” / “covered- by- BITCH- SHIT. màu xanh là chương 99, màu cam là chương 100, nhớ là viết liền không cách nha, bỏ mấy dấu gạch ngang đi luôn :))))