Giang hồ biến địa thị thổ hào

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ THỔ HÀO

Tác giả:  NGỮ TIẾU LAN SAN

Thể loại: Giang hồ, hài hước, 1×1, nhiều couple.

Nhân vật: Tần Thiếu Vũ x Thẩm Thiên Lăng, Mộ Hàn Dạ x Hoàng Đại Tiên ( Hoàng Viễn),

Thẩm Thiên Phong x Diệp Cẩn, Liên Thành Cô Nguyệt x Ngâm Vô Sương.

Bản gốc: 211 chương (bao gồm phiên ngoại) 

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1951827

Edit: Haerie 

Bộ này là bộ thứ hai trong hệ liệt Bạo Tiếu Giang Hồ gồm 5 bộ:

I. Giang hồ biến địa thị kì ba

II. Giang hồ biến địa thị thổ hào

III. Thổ phỉ công lược

IV. Đế vương công lược

V. Đồng quy

Đọc theo thứ tự sẽ hiểu rõ ràng hơn về bối cảnh và tính cách của từng nhân vật trong truyện.

Bộ này nhiều người làm rồi, ta chỉ làm vì yêu thích quá thôi, trước khi làm Đế Vương Công Lược đã từng hứa với mình là nhất định sẽ làm lại bộ này, nên giờ tuy là đã thích Đế Vương hơn nhưng vẫn làm :)))))). Đây là con nuôi của ta, sẽ không thường xuyên chăm bẵm vì phải chăm con ruột, nhưng mỗi lần chăm được đều sẽ bẵm rất tận tình, mong được góp ý và ủng hộ *^_^*


Giản giới:

Từ khi xuyên qua tới giang hồ này, Thẩm Thiên Lăng đau đầu nhất là bởi vì ba sự kiện.

Thứ nhất fan quá nhiều

Thứ hai fan quá nhiều

Thứ ba vẫn là fan quá nhiều.

Tần Thiếu Vũ: ” Phu nhân, lại có dân chúng tụ tập dưới chân núi kìa, bọn họ nói muốn theo ngươi học cầu mưa.”

Thẩm Thiên Lăng vô cùng khiếp sợ, ta khi nào thì nắm giữ loại kĩ năng cao siêu như vậy ???

Tần Thiếu Vũ: ” Phu nhân, dân chúng còn nói thấy ngươi ở trà lâu nôn khan, dặn dò ngươi phải dưỡng thai thật tốt.”

Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt, sự thật chỉ là ngày hôm đó ta ăn quá no a.

Giang hồ chẳng lẽ không phải là huyết vũ tinh phong hay sao? Các ngươi dựa theo nội dung kịch bản chút đi a TToTT

Mục Lục

Chương 1

Chương 2       Chương 3

Chương 4

Chương 5       Chương 6        Chương 7

Chương 8

Chương 9             Chương 10            Chương 11          Chương 12

Chương 13           Chương 14

Chương 15          Chương 16            Chương 17        Chương 18          Chương 19