ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

Tác giả Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE.

Nhân vật chính:  Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên.

Bản gốc:  Hoàn chính văn 191c +10PN

Edit: Haerie (On-going)

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2584222

Hỗ trợhttp://vietphrase.com/go/www.qqxs.cc/info_40240.html

Văn án:

Xuất thân hoàng gia, Sở Uyên đi mỗi một nước cờ đều cực kì cẩn trọng, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ phải thua cả ván cờ.

Mười tám tuổi đăng cơ, chưa tới nửa năm Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều lòng mang tâm tư khác nhau, nhưng đều đang chờ xem tân đế sẽ xử lý thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự mình xuất binh đại sát tứ phương, không quá nửa năm đã bình được loạn.

Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân NamLần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?

Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.

Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.
Ngươi.

Mọi người sang WATTPAD đọc tạm đã nhé, mình mới đổi theme, chưa đổi màu post kịp, đọc vậy đau mắt lắm á.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1          Chương 2         Chương 3           Chương 4

Chương 5          Chương 6         Chương 7           Chương 8

Chương 9          Chương 10       Chương 11          Chương 12

Chương 13         Chương 14       Chương 15         Chương 16

Chương 17         Chương 18       Chương 19         Chương 20 

o

Chương 21         Chương 22        Chương 23       Chương 24

Chương 25         Chương 26        Chương 27       Chương 28

Chương 29         Chương 30        Chương 31        Chương 32

Chương 33         Chương 34         Chương 35       Chương 36

Chương 37         Chương 38         Chương 39       Chương 40      

     o

Chương 41        Chương 42        Chương 43         Chương 44          

Chương 45        Chương 46        Chương 47        Chương 48

Chương 49        Chương 50        Chương 51         Chương 52

Chương 53        Chương 54         Chương 55        Chương 56

Chương 57        Chương 58         Chương 59        Chương 60  

  o

Chương 61         Chương 62        Chương 63        Chương 64

Chương 65         Chương 66        Chương 67        Chương 68         

Chương 69         Chương 70        Chương 71        Chương 72     

Chương 73         Chương 74         Chương 75       Chương 76        

Chương 77         Chương 78         Chương 79       Chương 80     

o

Chương 81           Chương 82        Chương 83        Chương 84      

Chương 85          Chương 86          Chương 87          Chương 88       

Chương 89          Chương 90.         Chương 91           Chương 92      

Phiên Ngoại 1     Chương 93          Chương 94           Chương 95

Chương 96          Chương 97          Chương 98              Chương 99     

o

Chương 100       Chương 101          Chương 102       Chương 103       

Chương 104       Chương 105          Chương 106       Chương 107      

Chương 108       Chương 109          Chương 110.      Chương 111    

Chương 112        Chương 113           Chương 114       Chương 115      

Chương 116        Chương 117           Chương 118        Chương 119  

0

Chương 120        Chương 121       Chương 122           Chương 123           

Chương 124        Chương 125       Chương 126           Chương 127

Chương 128        Chương 129       Chương 130           Chương 131            

Chương 132        Chương 133        Chương 134           Chương 135 

Chương 136        Chương 137        Chương 138           Chương 139

o

Chương 140        Chương 141       Chương 142         Chương 143

Chương 144        Chương 145       Chương 146         Chương 147

Chương 148        Chương 149       Chương 150         Chương 151           

Chương 152        Phiên ngoại 2    Chương 153         Chương 154               

Chương 155        Chương 156        Chương 157         Chương 158       

o

Chương 159         Chương 160       Chương 161          Chương 162   

Chương 163         Chương 164       Chương 165          Chương 166

Chương 167         Chương 168       Chương 169          Chương 170

Chương 171         Chương 172        Chương 173          Chương 174

Chương 175         Chương 176        Chương 177         Chương 178

o

Chương 179          Chương 180          Chương 181       Chương 182

Chương 183           Chương 184          Chương 185      Chương 186

Chương 187           Chương 188          Chương 189      Chương 190

Chương 191

HOÀN CHÍNH VĂN

                               Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 1

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 2

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 3

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 4

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 5 (Hoàn)

 

                                       Phiên ngoại Tỷ võ – Thượng

                                       Phiên ngoại Tỷ võ – Hạ

                                       Phiên ngoại cuối

TOÀN VĂN HOÀN

Lúc đổi màu là lúc xa nhau, lại đổi màu là lúc gặp lại *^_^*.

Phần này là mấy cái bình luận của bạn đọc bên đó, thấy đáng yêu quá nên copy về edit luôn *^_^*.

1.Tiểu Vô 1 – về tiểu lão hổ

2. Tiểu Vô -Rốt cuộc là đang nói về ai?

3. Tiểu Vô -Làm thế nào phân biệt thật giả trong chốn giang hồ

4. Hứa Trường An- Tâm tình của Đoạn Dao

5. Tiểu Vô -Tây nam bí sự chi Đoạn Ba Tuổi

 

TA THỰC SỰ KHÔNG MUỐN ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC LÊN WEB TRUYỆNTA CỰC KÌ KÌ THỊ WEB TRUYỆN, NHÀ NHỎ TA MỚI MỞ, BỞI VÌ YÊU THÍCH HỆ LIỆT NÀY, CŨNG RẤT HOAN NGHÊNH BẠN CÙNG CHÍ HƯỚNG, AI TA CŨNG SẼ VUI VẺ CHÀO ĐÓN, NGOẠI-TRỪ-KẺ-CƯỚP. CÁC BẠN CÓ THỂ DẪN LINK ĐI BẤT KÌ ĐÂU, NHƯNG ĐỀ NGHỊ KHÔNG REPOST NÓ Ở BẤT CỨ CHỖ NÀO.

Vì sợ dẫm bom nên mới có thêm mục này đây =.=

Link WATTPAD dành cho những bạn đọc offline:

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC – Ngữ Tiếu Lan San